Formulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)
(let op de uitzonderingen die vermeld staan in de algemene voorwaarden)


— Aan
Naam ondernemer: Gifts@Niekje / www.niekje.nl
Vestigingsadres: Adelaarstraat 6, 6414CZ Heerlen. Let op, dit is geen bezoekadres!
Telefoonnummers: +31614969317/+31452087580
E-mailadres: info@niekje.nl
KvK-nummer: 78700469
Btw-identificatienummer: NL003367626B59


— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
 
 — Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                             — Bestelnummer :
       
 
 
 
 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
 
 
 

— Naam/Namen consument(en)
 
 
 

— Adres consument(en) :
 
 
 


— IBAN Rekeningnummer:
 
 
 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
 


— Datum(DD-MM-YYYY):
 
 
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.